Cantus Firmus - the early music ensemble


Vážení přátelé staré hudby a příznivci našeho souboru.

Stejně jako mnoho ostatních hudebních souborů, také my jsme museli všechny plánované jarní koncerty zrušit. Letní koncerty byly přesunuty na podzim.


Opět se nám podařilo získat grant od Českoněmeckého fondu budoucnosti a tak můžeme koncem října znovu přivítat norimberský soubor historického tance Schembart Gesellschaft. Společně provedeme 2 vystoupení.


Sledujte naše webové stránky a facebook.


Soubor Cantus Firmus spolufinancují

Statutární město České Budějovice - Dotační program na podporu kultury v roce 2020

Jihočeský kraj - Grantový program "Podpora kultury" v roce 2019